משחק 8 קוביות במספרים שלמים

60.00 ₪מחיר

משחק עם 8 קוביות במספרים שלמים:

אלפים שלמים

מאות שלמות

עשרות שלמות

יחידות

1-20

מצורפים למשחק רעיונות נוספים לתרגול מגוון של ארבע פעולות חשבון.

גל שי  "לומד הילד עפ"י דרכו"

עיצוב והפעלת האתר ע"י בן שי